ProjectBlauw | projectleiding
ECD project,projecten op snijvlak van business en ICT,opleidingsprogramma,netwerkorganisatie,trainingsprogramma,interimmanager,op tijd realiseren van benodigde kwaliteit binnen afgesproken budget
24331
page-template-default,page,page-id-24331,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Projectleiding ECD1

Omring, organisatie voor thuiszorg, gespecialiseerde verpleging, behandeling en beschermd wonen in West-Friesland en de kop van Noord-Holland, stond eind 2014 voor de uitdaging om binnen 3 maanden het systeem voor de cliëntenadministratie te vervangen door een Elektronisch Clienten Dossier (ECD) dat ook voor de diverse zorgvormen het dossier kon gaan ondersteunen. Ondanks het zeer korte tijdsbestek van de overgang voor de cliëntenadministratie is eerst een validatie van de voorkeursoplossing gedaan voordat definitief is gekozen tot implementatie van de oplossing (voor de cliëntenadministratie). Na de voltooiing begin 2015 van de transitie van de cliëntenadministratie is vervolgens op basis van de in de validatie vastgestelde mogelijkheden van het systeem, de oplossing voor het dossier verder uitgewerkt. De uitrol is gedaan door interne deelprojectleiders die ondersteund werden door Joost Dudok van Heel. Zo werd de relatie met de organisatie (verantwoordelijke managers en de gebruikers) goed  gelegd, terwijl er volgens een duidelijke planning werd gewerkt. Dat deze aanpak de juiste was, blijkt uit het feit dat de uitrol van het dossierdeel succesvol (d.w.z. het ECD wordt goed ontvangen) en volgens planning is verlopen.

Angelique Schuitemaker, Directeur-bestuurder van ZONH
(voorheen directeur Thuiszorg Omring)

‘Joost bleek vasthoudend in het goed omschrijven van de opdracht en de omvang van het project. Daarmee werd duidelijkheid geschapen wat wel en niet binnen het project viel. Hier konden we gedurende het traject steeds weer op terugvallen en maakte dat we de verleiding konden weerstaan om steeds allerlei zijpaden in te slaan. Dat heeft in belangrijke mate bijgedragen in de succesvolle uitrol.’

Projectleiding ECD2

Ipse de Bruggen, een organisatie voor zorg voor verstandelijk & meervoudig gehandicapten in Zuid Holland, stond in 2014 voor de uitdaging het geselecteerde systeem te implementeren. De complicerende situatie was dat er een grote diversiteit aan zorgvormen door een systeem moest worden ondersteund. Door een proces van afstemming per zorgvorm van de te ondersteunen processen aan de ene kant en de mogelijkheden van het systeem aan de andere kant, is een inrichting van het systeem ontstaan dat aansluit bij de verschillende zorgvormen en gebruik maakt van gemeenschappelijke functionaliteit. Daarnaast is gekozen om de acceptatie van het systeem al te bewerkstelligen door brede betrokkenheid in dit afstemmingsproces en door begeleiding van collega’s door collega’s (de zogenaamde ambassadeurs). Dat deze aanpak de juiste is, blijkt uit het feit dat na uitrol het systeem goed wordt gebruikt.

Jeannette Hielkema, Functioneel beheerder Ipse de Bruggen

‘Joost is een rots in de branding in het project. Hij geeft duidelijke sturing, behoudt het overzicht en is communicatief erg sterk. Mede dankzij hem is het CVO (Elektronisch Cliënten Dossier) goed van start gegaan.’

Felix Piguillet, Transitiecoach Ipse de Bruggen

‘Joost begrijpt dat op de eerste plaats de wens van de gebruiker centraal staat en dat de ontwikkeling van software daarin moet volgen . Communicatie, Procesmatigheid en Creativiteit zijn de belangrijkste kenmerken die projectmatige implementatie van het CVO mogelijk maakt.’