Project Blauw | Onderscheid
ECD project,projecten op snijvlak van business en ICT,opleidingsprogramma,netwerkorganisatie,trainingsprogramma,interimmanager,op tijd realiseren van benodigde kwaliteit binnen afgesproken budget
19153
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19153,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-24887

Het certificeringstraject voor IPMA-B (International Project Management Association level B) heeft mijn 25 jarige projectmanagement ervaring in de erkende theoretische kaders geplaatst.

Agile Project Management geeft een aanpak waarmee met de opdrachtgever en het bedrijfsmanagement gestuurd kan worden op resultaat, kosten en mijlpalen en het projectteam iteratief kan ontwikkelen.

Meer traditionele organisaties zoeken houvast voor projectmanagement met de principes en thema’s van Prince2. Doordat ik de ‘Prince2 taal’ spreek kan ik snel als externe de projectmanagement rol vervullen.

Goed weten wat de principes van Agile zijn, is steeds vaker belangrijk omdat organisaties een vorm van Agile werken (proberen te) toepassen. Het certificaat Agile Certified Professional heb ik gekregen doordat ik heb kunnen aantonen de principes goed begrijpen en dat ik ze heb toegepast in de praktijk.

ProjectBlauw staat voor stapsgewijze duidelijkheid

Project: het op tijd realiseren van de gevraagde kwaliteit binnen het afgesproken budget.

Blauw: rationele analyses maken, duidelijke doelen stellen en activiteiten plannen.

Projectmatig werken

Projectmatig werken gaat over het omgaan met: de beperkte middelen, met het team (belangrijk daarbij is “begrijpen we elkaar goed”?), het toewerken naar het doel het omgaan met risico’s (onzekerheden), de relatie met andere projecten en de aansluiting op de bestaande organisatie. Door een stabiele omgeving te creëren kan doelmatig en beheerst naar het resultaat toe worden gewerkt.

Systeemgericht / blauwdruk denken

Het kleurendenken is ontwikkeld door Léon de Caluwé en Hans Vermaak en wordt uitgebreid beschreven in het boek; Leren Veranderen (2006). Blauwdrukdenken streeft naar het zorgvuldig omschrijven en definiëren van de uitkomst of het resultaat. De weg daar naartoe (wat er moet gebeuren om er te komen) wordt zoveel mogelijk volgens rationele argumenten beredeneerd en gepland. Blauwdrukdenken streeft naar een maximale voorspelbaarheid van de uitkomst. Onderweg kan worden bijgestuurd, teneinde het resultaat te bereiken. Eerst denken, dan doen is het motto. Denken en doen zijn volgtijdelijk aan elkaar gerelateerd.

Hoewel de kleur ‘blauw’ ervoor zorgt dat bij het in kaart brengen van de uitdaging en het uitwerken van de oplossing er voor iedereen duidelijkheid ontstaat, is alleen ‘blauw’ niet voldoende voor een goed project en een goed eindresultaat. Bij ‘blauw’ is de valkuil dat onvoldoende rekening wordt gehouden met irrationele aspecten. Daardoor ontstaat er soms eerder meer weerstand dan committent. De valkuil zit ook bij ongeduld, haast en de ander geen tijd gunnen. Mensen kunnen zich dan onvoldoende betrokken bij het resultaat voelen. Het is dan ook belangrijk dat ook de andere kleuren in het projectteam aanwezig zijn en dat de blauwe projectleider hier voor open staat.

Bij de ‘blauwe’ manier van denken heeft als basis het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen:

  1. van tevoren een duidelijk gespecificeerd resultaat vastleggen

  2. eisen aan de uitkomsten specificeren

  3. alle stappen plannen, uitvoeren en bijsturen in het licht van het te realiseren resultaat

Belangrijk is te beseffen dat iedereen een voorkeurskleur heeft, die hij effectief in kan zetten in een werksituatie. De  gebieden van de andere ‘kleuren’ zijn minder sterk ontwikkeld en dus minder effectief inzetbaar. In deze benadering is het professioneel: om te weten wat er moet gebeuren, welke interventiekleur gewenst is, maar vervolgens ook te besluiten om die zelf juist wel of niet te doen. Professioneel hier is de eigen beperkingen te (leren) kennen.