Project Blauw | Managen van een programma
ECD project,projecten op snijvlak van business en ICT,opleidingsprogramma,netwerkorganisatie,trainingsprogramma,interimmanager,op tijd realiseren van benodigde kwaliteit binnen afgesproken budget
21885
page-template-default,page,page-id-21885,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-24887

Transformatie met Implementatie SaaS

In 2021 startte een internationale professionele dienstverlener een enterprise service management transformatie ondersteund door ServiceNow. Ik was van begin tot eind betrokken bij de implementatie van ServiceNow, waarbij van mij meer businessfocus nodig werd gevraagd dan (alleen) IT-focus. Als projectleider heb ik input geleverd bij het vervolmaken van de business case (eind 2021), organiseerde ik de opzet van het project en de volledig realisatie van het project t/m overdracht naar de organisatie in mei 2023. Naast de modules die de IT-processen ondersteunen, behoorden portfolio-/programma- & projectmanagement, security en HR processen ook tot de project scope. De uitdaging in het project was met name het helder krijgen van de huidige processen, het meekrijgen van de organisatie en introduceren van project governance (waaronder budget en business casemanagement).

ServiceNow Product owner (referentie opverzoek)

‘Als onze project manager vroeg Joost het project team continue te focussen op het resultaat, waardoor deadlines werden gehaald.’

Executive (referenties op verzoek)

‘Joost zorgde ervoor dat afspraken telkens werden nagekomen en veranderingen in scope en budget zorgvuldig werden afgestemd.’

Programmamanagement: opzet project management office

In 2020 had een internationaal adviesbureau (leverancier) de opdracht verkregen voor het testen van SOx controls van een multinational van medische apparatuur (klant). Om dit project van 3 jaar, over meer dan 10 landen en met 3 partijen (leverancier, klant en de externe account van de klant) goed te kunnen uitvoeren was een Project management office (PMO) opgezet. Joost is gevraagd om de projectstructuur in te richten en de ondersteuning door PMO vorm te geven. In de korte periode van een aantal weken was de PMO operationeel.

Partner internationaal adviesbureau.

Joost zijn analytische aanpak, snelle doorgronding van een complexe projectomgeving en effectieve communicatie, waren de vaardigheden die dit grote project nodig had om het goed georganiseerd te krijgen als garantie voor een succesvolle uitvoering.

Programmamanagement:

Digital Risk Platform

In 2017 startte een internationaal adviesbureau aan de ontwikkeling van een risico management platform samen met een energie multinational (co-development). Het programma bestond uit 6 projecten die verschillende onderdelen van de applicatie opleverden (modules) en 3 ‘horizontale’ projecten met focus op: communicatie, opleiding en verandering, technische integratie en organisatorische inbedding (processen en structuren). Gemiddeld waren in het programma 80 medewerkers van het adviesbureau en 15 medewerkers van de energie multinational actief.  Het programma management werd gedaan door een directeur van het advies bureau samen met Joost: coördinatie van de 9 projecten, afstemming met hoger management en aansturing van het programma management office. Joost begint als programma management ondersteuning van de directeur. Dat hij goed is in het management van een groot internationaal programma, bleek uit het feit dat Joost gaandeweg steeds meer overnam van de directeur en uiteindelijk de verantwoordelijkheid had voor alle (dagelijkse) programma management activiteiten met als resultaat een succesvolle afsluiting van het programma in december 2018.

Drie projectmanager beschrijven de toegevoegde waarde als volgt:

‘Joost is een programma manager die op een positieve manier sturing geeft. Hij is eerlijk en transparant in zijn aanpak en komt afspraken na. Hij heeft mij duidelijk als project manager gefaciliteerd (programma management office) en gecoacht in moeilijke situaties (ook op persoonlijk gebied), specifiek wanneer het escalaties van de klant betrof.’

‘De komst van Joost op het programma komst bracht structuur, regelmaat en een zekere rust, iets wat het programma op dat moment nodig had. Hij is kritisch, inventief en benaderbaar en weet op effectieve wijze een programma in te richten en op die manier de basis te leggen voor succes.’

‘De structuur welke Joost in korte tijd bij grote en complexe projecten / programma’s aanbrengt stelt de organisatie niet alleen in staat om in control te komen en blijven vanuit Financieel perspectief maar zorgt ook voor rust en duidelijkheid doordat discussies eerder en meer fact-based gevoerd kunnen worden.’

Bovenstaande referenties zijn opvraagbaar.

Programmamanagement:

Digitale werkplek

Ipse de Bruggen (IdB), een organisatie voor zorg voor verstandelijk & meervoudig gehandicapten in Zuid Holland, stond in 2016 voor de uitdaging een nieuwe digitale werkplek te realiseren voor alle 5500 medewerkers zowel in de zorg als bij de ondersteunende diensten. Naast het feit dat de digitale werkplekken moesten aansluiten op de werkwijzen van de medewerkers, stelden ook ombuigingsdoelstellingen eisen en moest de digitale werkplek compliant zijn aan een nieuwe licentiestructuur van Microsoft. En dit alles moest in een eerste versie voor 1 januari 2017 gerealiseerd zijn. De aanpak bestond uit een programma van projecten die parallel ‘meters maken’ en door op specifieke moment de beoogde resultaten op elkaar af te stemmen tot een gemeenschappelijk eindresultaat komen. Met deze aanpak kon worden geborgd dat we op tijd een geïntegreerd resultaat opleverden. Dat deze aanpak de juiste was, blijkt uit het feit dat het programma dat pas in maart is gestart nu al volgens een duidelijk uitgewerkt plan de juiste resultaten boekt.

Hanno Brandsema, Manager ICT Ipse de Bruggen
Ad Jacobs, Directeur Bedrijfsvoering bij de Trans
(voorheen directeur Financiën & ICT Ipse de Bruggen)

‘Joost is een zeer gedreven projectmanager die kiest voor een persoonlijke aanpak. Hij is zeer positief ingesteld en dat werkt aanstekelijk. Joost doorgrondt snel de problematiek en zet dit om in een gedegen plan. Dit zorgt ervoor dat er snel overzicht is. Tevens blijft hij actief betrokken bij het eindresultaat.’